Introduktion til Vagtnet Danmark ApS

Dette er en kort forklaring om hvad konceptet vagtnetdanmark omfatter. Planen for konceptet er meget nøje tilrettelagt og i meget faste rammer. Det handler om salg. Vores ambition er, at vores medlemmer får en større andel af sikkerhedsmarkedet i Danmark.

98 lokale vagt hjemmesider, en vagthjemmeside i alle kommuner i Danmark

Hjemmesiden vagtnetdanmark.dk er vores omdrejningspunkt. Desuden er vi i gang med at bygge 98 hjemmesider, en til hver kommune i Danmark. (i skrivende stund er vi oppe på 61 hjemmesider). Alle hjemmesider er søgeoptimeret og linker ind til vagtnetdanmark.dk. Det giver allerede i dag mange henvendelser fra erhvervskunder i hele landet. Disse kunder videregives til vagtselskaber i nærområdet.

TV2 News reklamer:

For at få den optimale reklame for Vagtnet Danmark, kommer der til at køre TV2 News reklamer to gange om året, forår og efterår. Vi bliver op til 600 firmaer når vi er på plads og derfor vil det kun koste 2.000.00 kr. pr. firma for at få den eksponering. Vi har allerede en aftale liggende med TV2 News. Det koster 300.000 kr. for mellem 650.000 og op til en million eksponeringer som kommer til at køre over en måned. Det vil sige 600.000 kr. om året for forår og efterår. Vi er ved at indhente priser på produktion af den videofilmen som skal vises på TV2 NEWS.

TV2 News reklame kræver at vi er mellem 4-500 firmaer hvis prisen skal holdes nede på 2.000.00 kr. pr. år. Så vi skal være minimum 400 firmaer før vi starter denne proces.

Google Adwords.

Vagtnet Danmark vil blive markedsført via Google Adwords på alle de kendte søgeord der findes i vores branche.

Vagtnet Danmark NEWS.

Vi har også planer om at lave vores egen Vagtnet Danmark NEWS online avis. Det bliver en online avis med nyheder fra branchen og spændende historier fra alle jeres ansattes oplevelser når de kører vagt. Med 5-6000 “journalister” (vægtere) kan det meget hurtigt blive Danmarks mest læste avis. På avisen vil der være reklamer til vagtnetdanmark.dk

Vi kontakter.

Vagtnet Danmark kontakter alle kommuner i Danmark for at delagtiggøre dem i hvorfor de skal bruge Vagtnet Danmarks netværk som deres sikkerhedspartner. Ligeledes kontakter vi alle byggefirmaer og lignede store landsdækkende firmaer.

Det handler om at få brandet Vagtnet Danmark så alle kommuner, staten og private virksomheder ved hvor de skal finde deres sikkerhedspartner.

Priser:

Prisen på det årlige abonnement hos Vagtnet Danmark er 2.000.00 kr. ex. moms.

Betingelser: Faste rammer: Vi accepterer:

200 vagtselskaber

100 Videoovervågnings firmaer

100 alarmfirmaer

100 låsesmede

Virksomhedernes omsætning må ikke overstige netto 30 millioner på opstartsdagen.

Virksomheden betaler 2.000.00 kr. ex moms årligt. for en profil på vagtnetdanmark.dk. Aftalen er løbende og skal opsiges 2 måneder før udløb.

Virksomheden binder sig også til at betale 2.000.00 kr. ex. moms for reklame på TV2 News og produktion at videofilm. I år 2022 bliver der produceret en reklame videofilm der bliver sendt på TV2 News til efteråret (oktober/november) hvis tidsfristen tillader det. Fremover bliver der sendt videoreklamer på TV2 News to gange om året.

Sådan starter du

For at blive en del af vagtnetdanmark.dk skal din virksomhed oprette en profil på hjemmesiden vagtnetdanmark.dk. Det gør du selv. Din virksomhed skal enten været et autoriseret vagtselskab, autoriseret alarmfirma, videoovervågningsfirma eller låsesmed.

Område:

Når man opretter sin profil hos Vagtnet Danmark, skal man oprette de byer man opererer i. Man kan vælge at ligge i flere kommune, men det skal være i de kommuner man har sin primære drift. Dog max. 3 kommuner.

Betingelser:  

For at være en del af konceptet Vagtnet Danmark skal vagtselskaber overholde lov om vagtvirksomhed. Alarmfirmaer, Låsesmede, videoovervågning firmaer skal ligeledes overholde den danske lovgivning på området. Vagtvirksomheder skal ligeledes være i besiddelse af et stregkodesystem. Evt. Check’N’Report

Bestilling:

Du skal være inviteret af Vagtnet Danmark for at få lov til at oprette en profil og blive en del af fællesskabet. Du opretter en profil ved at klikke på ’Tilmeld‘ i toppen af hjemmesiden vagtnetdanmark.dk. Du opretter og vedligeholder selv din profil. Når profilen er oprettet, skal den godkendes af Vagtnet Danmark ApS.

Betaling:

Efter du har godkendt din profil, fremsender vi en faktura elektronisk som skal betales inden 8 dage fra fakturadato. Betales fakturaen ikke til tiden kan der fremsendes rykker efter dansk lovgivning

Reklamation:

Da din virksomhed selv har ansvaret for jeres profil, vil der ikke være tale om reklamationer. Skulle der opstå tekniske problemer med din profil er det Vagtnet Danmarks opgave at rette disse så hurtigt som muligt. Du kan altid kontakte vores support for hjælp og vedledning.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Vi frasiger os ansvar for forhold som er uden for vores område. Dette kan eksempelvis inkludere krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, miljø skade, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret

Din virksomhed har 14 dages fortrydelsesret efter oprettelse, såfremt det meddeles til Vagtnet Danmark på mail kontakt@vagtnetdanmark.dk. Herefter refunderer vi det indbetalte beløb og sletter profilen.

VagtNet Danmark ApS

Telefon Kontor (+45) 3217 2054 eller mail. kontakt@vagtnetdanmark.dk

Hornebyvej 38B – 3100 Hornbæk

Vagtnet Danmark ApS Cvr. 35383573. Drives som et salgsselskab for de tilknyttede partnere i Danmark. VagtNet Danmark er IKKE og bliver IKKE et autoriseret selskab og udfører derfor ikke sikkerhedsopgaver. Alle sikkerhedsopgaver udføres af samarbejdes partner.   

Forbehold for ændringer:

VagtNet Danmark forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.