Betingelser:  

For at være en del af konceptet Vagtnet Danmark skal vagtselskaber overholde lov om vagtvirksomhed. Alarmfirmaer, Låsesmede, videoovervågning firmaer skal ligeledes overholde den danske lovgivning på området. Vagtvirksomheder skal ligeledes være i besiddelse af et stregkodesystem.   

Virksomhedernes omsætning må ikke overstige netto 30 millioner når de opretter en profil på Vagtnet Danmark.

Virksomheden betaler 2.500.00 kr. ex moms årligt. for en profil på vagtnetdanmark.dk. Aftalen er løbende og skal opsiges 2 måneder før udløb.

Virksomheden binder sig også til at betale 2.000.00 kr. ex. moms for reklame på TV2 News og produktion at videofilm. Det første år bliver der produceret en reklame videofilm og sendt reklame på TV2 News om efteråret (oktober). Fremover bliver der sendt videoreklamer på TV2 News to gange om året.

Bestilling:

Du skal være inviteret af Vagtnet Danmark for at få lov til at oprette en profil og blive en del af fællesskabet. Du opretter en profil ved at klikke på ’Tilmeld‘ i toppen af hjemmesiden vagtnetdanmark.dk. Du opretter og vedligeholder selv din profil. Når profilen er oprettet, skal den godkendes af Vagtnet Danmark ApS.

Betaling:

Efter du har godkendt din profil, fremsender vi en faktura elektronisk som skal betales inden 8 dage fra fakturadato. Betales fakturaen ikke til tiden kan der fremsendes rykker efter dansk lovgivning

Reklamation:

Da din virksomhed selv har ansvaret for jeres profil, vil der ikke være tale om reklamationer. Skulle der opstå tekniske problemer med din profil er det Vagtnet Danmarks opgave at rette disse så hurtigt som muligt. Du kan altid kontakte vores support for hjælp og vedledning.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Vi frasiger os ansvar for forhold som er uden for vores område. Dette kan eksempelvis inkludere krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, miljø skade, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret

Din virksomhed har 14 dages fortrydelsesret efter oprettelse, såfremt det meddeles til Vagtnet Danmark på mail kontakt@vagtnetdanmark.dk. Herefter refunderer vi det indbetalte beløb og sletter profilen.

VagtNet Danmark ApS

Telefon Kontor (+45) 3217 2054 eller mail. kontakt@vagtnetdanmark.dk

Bøgeskovvej 5 3490 Kvistgård

Vagtnet Danmark ApS Cvr. 35383573. Drives som et salgsselskab for de tilknyttede partner i Danmark. VagtNet Danmark er IKKE og bliver IKKE et autoriseret selskab og udfører derfor ikke sikkerhedsopgaver. Alle sikkerhedsopgaver udføres af samarbejdes partner.   

Forbehold for ændringer:

VagtNet Danmark forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.