Mange virksomheder har en størrelse som gør at virksomheden har brug for en fastvagt på stedet.

En fastvagt opgave kan bestå i at sikre virksomhedens adgangskontrol. Disse opgaver kunne være at sikre at kun autoriseret personale får adgang til virksomheden. Med en fastvagtordning kan man også sikre adgang af biler og lastbiler. I forbindelse med en fastvagtordning indgår også aflåsning og energibesparende opgaver. Denne vagtordning kombineres ofte med videoovervågning. I dag behøver vagten ikke at sidde et fast sted og kikke på overvågningsskærme, vagten kan have en tablet og en telefon med under armen.

En fastvagt bruges i højre grad på alle større byggepladser da der dagligt forsvinder store mængder af materiel.