Alle vagtselskaber skal være godkendt af Rigspolitiet.

Alle godkendte vagtselskaber findes på politiets hjemmeside. Rigspolitiet godkender både ejeren og de ansatte i vagtvirksomheden. Som bevis for godkendelsen modtager vagtvirksomhedens ejer et bevis/dokument på at vagtvirksomheden er godkendt Rigspolitiet. Dette dokument kan man som kunde bede om at se før man indgår en aftale med det pågældende vagtselskab. Ligeledes har vægteren modtaget et dokument for udført vagtuddannelse. Dette dokument skal fremvises til rigspolitiet før man kan få sit Vagtkort (ID kort). Som kunde kan man også kræve at se vægterens ID kort. Det skal han altid skal have med sig når han er på en vagtopgave. Hent “Lov om vagtvirksomhed” her PDF.

Der findes også lov om korrekt uniformering i forhold til vagten ID kort. I vagtbranchen må man godt hjælpe hinanden. Det kræver at man bære samme navn på uniformen som der står på ID kortet. Det betyder at man ikke må gå vagt i andres uniformer.